Klik op de schakel voor verenigingsinformatie
HOME Stichting VOMO Bestuur Inhoud bladen Advertentiekosten

 

Stichting Verenigingsbladen Oud-studenten Maritiem Onderwijs      januari 2016

 


Voorzitter :  De heer A. Boom (Auke)

+31(0)653832704
vomo@aukboom.nl

 


Penningmeester :   

De heer  R. Reuter (Rein)
reinreuter1@icloud.com


 


 

Secretaris             

De heer J. Vermeulen (Joop)
+31(0)623719398

xenos1929@outlook.com


Bestuurder :

       De heer H. Venema (Herm)
      +31(0) 62214990
       hermvenema@msn.com

              

 

  

Bestuurder :

De heer A.P. Poldervaart (Ab)

            +31650647389

   
      ab.adrie@hetnet.nl


 

 Bestuurder              De heer  S. Hassing (Sibrand)

 sibhassing@gmail.com

 


 


Exploitatie  advertenties  

Coöordinatie H. Venema (Herm)
+31(0) 62214990
hermvenema@msn.com

 

  
 


 

 

Webmaster       De heer C. van der Schoor (Cor)

                        Van Woudeweg 34

                        2481 XN Woubrugge

                        0172518610

                        cvdschoor@gmail.com


 

Aangesloten verenigingen en hun bestuur

 

“Abel Tasman”

Vereniging van Oud-leerlingen van de Zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen

Voorzitter             

De heer E.J. Hoekstra (Bert)    
+31651350652    
ejhoekstra@home.nl    

 

Vice-Voorzitter             

De heer R. van Doorn(Rick    
+31638893395    
rvdoorn1@xs4all.nl    

 

Secretaris             

De heer  M.T. de Vries (Mark)

   
0653527747    
vriesboom@freeler.nl secretariaat@abeltasmanweb.nl  

 

Penningmeester         

De heer H.J. Harink(Henk Jan)    
+31650216765    
hjharink@hetnet.nl    

     
      
 

Ledenadministratie     

 De heer A.H. Lammers (Bert)    
+31654734539    
a.h.lammers65@gmail.com    

  

Vereniging van Reünisten van de Hogere Zeevaartschool
Den Helder

 

             

Voorzitter   Vicevoorzitter
De heer  R. Markus (Ruud)   De heer H. Venema (Herm)
r.markus01@quicknet.nl   +31(0)62214990
    hermvenema@msn.com


 

             

Secretaris    
De heer R. Kwast (Ruud)    
+31649940359    

rkwast@quicknet.nl

   

 

                                               

Penningmeester    
 De heer Martin Haeck    
+31(0)37291678    

m.haeck@upcmail.nl

   


 Vereniging van Oud-studenten van de Maritieme Opleiding Groot Amsterdam (VOSMOGA)

 

            

Voorzitter    
De heer J.P. Stuifbergen (Jack)    
     
jack.stuifbergen@gmail.com    
     

 

           

Secretaris     
De heer N.C.M. Jonker (Ko)    
     
kojonker@gmail.com    
     

 

       

Penningmeester     
De heer A. Boom (Auke)    
     
vomo@aukboom.nl    
     

 

 


“Volle Kracht”

Vereniging van Oud-studenten van het Hoger en Middelbaar Zeevaartonderwijs Rotterdam

 

Voorzitter              De heer A.J. Neleman

+31654678621    
a.j.neleman@casema.nl    
     


 

Secretaris              De heer F.A.M. Vergroesen (Frank)

     
+31644537377    
f.vergroesen@hetnet.nl    

 

Penningmeester          De heer L.W. Naudts (Luc)

vk.penningmeester@gmail.com    

  

“Maarten Tromp”

Vereniging van oud-leerlingen en oud-leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen te Brielle en van het Scheepvaart- en Transport College te Brielle

 

Voorzitter              De heer A.P. Poldervaart (Ab)

     
+31615380102    
ab.adrie@hetnet.nl    

 

Secretaris      A.A. Jansen (Arno)       

     
jansenaa@outlook.com    
     

Penningmeester          De heer W.C. Poortvliet (Cees)

     
w.poortvliet@upcmail.nl    
     

  

Verenigingsbladen en redacties

 

Ankerpark           
 

De heer drs. G.J. Altena (Gerrit)
gerrit.altena@gmail.com

Mw. S. Cordewener-Pronk (Saskia)
saskiacp@gmail.com

                                                      

 

Navigare               

 

          De heer W.B. Grund (Wim)          

wb.grund@planet.nl


 
Noordvaarder  

         Redacteur     Sibrand Hassing

sibhassing@gmail.com

 

De Spreekbuis           Mevrouw H.C. de Man (Hilde)

vk.redacteur@hetnet.nl
 

Mevrouw M. van Helvoirt (Maira)

maira.van.helvoort@me.nl

 

 

De Trompetter           De heer S.A. Has (Ton)

has.ton.has@gmail.com

                              De heer W.G. Krispijn (Wout)
 +31(0)6613381578

        wgkrispijn@gmail.com
 

 

Eindredactie en grafische vormgeving

Arno Dirkzwager

+31(0)624553753


Realisatie

Yellow & Finch Publishers

Pres.Rooseveldtlaan 739
4383 NG Vlissingen

tel: 0118-473398
         fax: 0118-461150

info@ynfpublishers.com

          www.ynfpublishers.com

 

Exploitatie advertenties


Coördinator H. Venema (Herm)
   +31(0) 62214990
hermvenema@msn.com

 

Regio West             De heer F.E. Vos

                                  020-4361590

                                f.e.vos@hetnet.nl


 

Regio Noord             De heer H.J. de Vries (Henk)

+31650647389

henkjdevries@ziggo.nl

      secretariaat@abeltasmanweb.nl

 

 

Regio Zuidwest 1        Mevrouw H.C. de Man (Hilde)

vk.redacteur@hetnet.nl
 

 

Regio Zuidwest 2       De heer D.G. de Reus (Dirk)

                   dgreus@chello.nl

 

Verzendhuis             Perfect Direct Mail Groep

Postbus 11200

3004 EE Rotterdam

0102452000

                    M. Hermans (Mireille)

               m.hermans@perfectgroep.nl

 

 

 

Archief            Archief Stichting Verenigingsbladen Oud-

                        studenten Maritiem Onderwijs

            p/a Yellow & Finch Publishers

            President Rooseveltlaan 739

            4383 NG Vlissingen