Klik op de schakel voor verenigingsinformatie
HOME Stichting VOMO Bestuur Inhoud bladen Advertentiekosten

De Trompetter

http://www.verenigingmaartentromp.nl

Vereniging Maarten Tromp

 De vereniging van alle oud-leerlingen en - leraren van de voormalige School voor Scheepswerktuigkundigen(MSVS) te Brielle en tevens voor de oud-leerlingen en leraren van de opleiding Algemene Operationele Techniek(AOT) te Brielle.

De vereniging heeft ten doel het vriendschappelijk contact tussen oud-leraren en oud-leerlingen te handhaven en te bevorderen en de band met de school in stand te houden.

Tevens zal zij trachten de belangen van de school en van de leerlingen te verdedigen en te bevorderen in de meest ruime zin door middel van ledenbijeenkomsten en openbare reŁnies.